Lavt Selvværd

Betydningen af selvaccept

Manglende selvværd har en betydelig indvirkning på den unges liv og trivsel. Når en ung føler sig uden værdi, ikke god nok eller uværdig for kærlighed og respekt, påvirker det alle aspekter af deres tilværelse

På det sociale plan kan manglende selvværd føre til angst for at tale i klassen, frygt for at holde oplæg og følelsen af at være uden venner. Den unge kan have en tendens til at please andre i relationer og har svært ved at sige nej. Dette kan føre til at den unge glemmer sine egne behov og prioriterer andres ønsker og behov over sine egne.

På det personlige plan kan manglende selvværd medføre, at den unge har svært ved at tage imod ros og anerkendelse. De tvivler på deres evner og har en negativ opfattelse af sig selv. Selvværdet påvirker også den unges evne til at udvise selvkærlighed og sætte sunde grænser. De føler ikke, at de fortjener at stille krav eller at blive behandlet med respekt og værdighed.

Den unges manglende selvværd kan også manifestere sig gennem kropslige symptomer som angst, træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine og mavepine. Disse fysiske symptomer er ofte en refleksion af den indre smerte og stress, der er forbundet med manglende selvværd.

I sidste ende kan manglende selvværd føre til adfærdsmønstre som køber sig venner, mobning af andre, undgåelse af udfordrende situationer, isolation og ludomani. Den unge kan også nedgøre andre for at føle sig bedre eller opleve jalousi og misundelse overfor andre.

Det er afgørende at arbejde med at styrke den unges selvværd, så de kan opnå en sundere og mere positiv opfattelse af sig selv. Ved at opbygge et solidt selvværd kan den unge opnå bedre trivsel, sundere relationer og større selvkærlighed.

 • Angst for at tale i klassen
 • Angst for at holde et oplæg
 • Rødmen i ansigtet
 • Mangel på venner
 • Pleaser i relationer, har svært ved at sætte grænser
 • Kan ikke sige nej
 • Altid hjælper andre og glemmer sig selv
 • Modtager ikke ros eller har svært ved at tro på den
 • Mangler tro på sig selv
 • Manglende selvkærlighed
 • Føler ikke, at de har ret til at stille krav
 • Ønsker at være usynlig eller ikke i centrum
 • Føler sig ikke godt i sin krop
 • Spiseforstyrrelse
 • Selvskadeda_DKDansk